Cenovnik

USLUGA CENA (RSD)
lekarski pregled 2000
porodični lekarski pregled (dvoje dece) 3000
kontrolni lekarski pregled 1000
sistematski pregled 2500
savetovalište za bebe 2500
savetovalište za bebe + ultrazvuk kukova 3500
savetovalište za bebe + ultrazvuk glave 4000
ultrazvučni pregled kukova 2500
ultrazvučni pregled glave 3000
specijalistički pregledi 3000
analiza laboratorijskih nalaza 500
EKG 500
kućna poseta 5000
patronažna poseta 1000
obrada pupka 500
aspiracija 300
inhalacija 300
ispiranje uha 1000
injekcija i.m. 300
infuzija 1000
obrada, previjanje rane 600
vakcinacija 1000
brzi streptokokni test 600
lekarski pregled 10% - dobrovoljno zdr. osiguranje 1800
kontrolni pregled 10% - dobrovoljno zdr. osiguranje 900
pregled po pozivu - vikend, praznik 2500
lekarsko uverenje 3000
ultrazvučni pregled abdomena 2500
ultrazvučni pregled pluća 2000
respiratorna fizioterapija 500
Branka Bajića 34, 21 000 Novi
021 30 10 857; 062 14 53 935; 063 81 74 140

ONLINE ZAKAZIVANJE