Cenovnik

USLUGA CENA (RSD)
lekarski pregled 3000
porodični lekarski pregled (dvoje dece) 4000
kontrolni lekarski pregled 1000
sistematski pregled 3500
savetovalište za bebe 3500
savetovalište za bebe + ultrazvuk kukova 4000
savetovalište za bebe + ultrazvuk glave 4000
ultrazvučni pregled kukova 3000
ultrazvučni pregled glave 3000
specijalistički pregledi 4000
EKG 1000
obrada pupka 1000
aspiracija 500
inhalacija 500
ispiranje uha 1000
injekcija i.m. 500
obrada, previjanje rane 1000
vakcinacija 1000
brzi streptokokni test 600
lekarski pregled 10% - dobrovoljno zdr. osiguranje 2700
kontrolni pregled 10% - dobrovoljno zdr. osiguranje 900
ultrazvučni pregled abdomena 3000
ultrazvučni pregled pluća 2000
ultrazvučni pregled male regije 2000
respiratorna fizioterapija 500
Branka Bajića 34, 21 000 Novi
021 30 10 857; 062 14 53 935; 063 81 74 140

ONLINE ZAKAZIVANJE